PKBR obowiązuje od prawie dwóch lat, a organy nadzoru UE nie straciły rozmachu w zakresie wszczynania postępowań egzekucyjnych w przypadku naruszenia prawa.

Samo badanie przeprowadzone w ciągu ostatnich trzech miesięcy wskazuje na szeroki zakres działań w zakresie egzekwowania prawa. W szczególności organy regulacyjne nakładały kary pieniężne na duże firmy, takie jak duże banki i Google, ale również na organizacje średniej wielkości, w tym na agencje rządowe i zawodowe, szkoły, firmy telekomunikacyjne i restauracje. Jeszcze bardziej zaskakujące jest to, że niektóre działania egzekucyjne zostały skierowane do osób prywatnych.

Podczas gdy niektóre grzywny wynosiły zaledwie 1 000 EUR, zdecydowana większość z nich wahała się od 10 000 do 90 000 EUR. Najwyższe grzywny osiągnęły jednak poziom ponad miliona euro, przy czym jedna z nich wyniosła 27 800 000 euro.

Działania w zakresie egzekwowania przepisów były ukierunkowane na szereg naruszeń PKBR, w tym brak współpracy z organami nadzorczymi, niewystarczające odpowiedzi na wnioski dotyczące praw osób, których dane dotyczą, nieumieszczanie informacji o polityce w zakresie prywatności lub plików cookie, nieprzestrzeganie zasad przetwarzania danych oraz niewystarczające środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych. Najczęstszym problemem dla organów regulacyjnych były przypadki, w których administrator danych nie określił właściwej podstawy prawnej dla przetwarzania danych osobowych (na mocy art. 6 PKBR).

Wreszcie, Hiszpania podjęła zdecydowanie największą liczbę działań w zakresie egzekwowania prawa w ciągu ostatnich trzech miesięcy; jednakże organy regulacyjne we Włoszech, Rumunii, Zjednoczonym Królestwie, Grecji, na Cyprze, w Danii, Islandii, Belgii, Szwecji, Holandii, na Węgrzech i w Polsce również wykazały się szczególną aktywnością.

W oparciu o częstotliwość działań egzekwujących - i związane z nimi kary - żadne przedsiębiorstwo nie powinno uważać się za "bezpieczne" przed egzekwowaniem GDPR, nawet w przypadku naruszeń, które mogą wydawać się drobne. Chroń swoją organizację, szukając profesjonalnego wsparcia w firmie takiej jak VeraSafe. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc.