Adwokaci i radcy prawni są przedstawicielami tak zwanych zawodów zaufania publicznego. Nic zatem dziwnego, że to właśnie oni w szczególny sposób są zobligowani do tego, aby zachować tajemnicę zawodową. W kancelariach prawnych nie brakuje ważnych dokumentów, konieczne jest więc zatroszczenie się o ich ochronę zarówno przed zniszczeniem i zniekształceniem, jak i przed kradzieżą. Co ważne, o zachowaniu środków bezpieczeństwa powinno się mówić nie tylko w kontekście dokumentów znajdujących się na nośnikach danych, ale i w kontekście tych, które mają formę fizyczną.

Kancelarie to miejsce, w którym przetwarza się szczególnie wiele cennych informacji. Mamy przy tym do czynienia zarówno ze zwykłymi danymi osobowymi, jak i z tak zwanymi danymi osobowymi szczególnie chronionymi. Te ostatnie często są określane jako dane wrażliwe odnosząc się choćby do informacji takich, jak poglądy polityczne, przynależność wyznaniowa, stan zdrowia i informacje na temat niekaralności. Ustawa o ochronie danych osobowych przewiduje, w związku z tym, że każda kancelaria prawna, w tym również ta, która jest jednoosobowa, ma status administratora danych. W praktyce oznacza to, że obowiązują ją przepisy związane nie tylko z ochroną poufnych danych, ale również dokumentów. Niestety, nie oznacza to wcale, że wszyscy podchodzą jednakowo profesjonalnie do danych osobowych. Uchybienia dotyczą także kancelarii prawnych, o czym można przekonać się choćby analizując wyniki kontroli sektorowej przeprowadzonej przez GIODO. Kontrola wskazała na nieprawidłowości widoczne zwłaszcza wówczas, gdy w grę wchodziło przetwarzanie danych osobowych. Na pierwszym miejscu znajdowało się przy tym ich niewłaściwe zabezpieczenie. Jest to niepokojące przede wszystkim dlatego, że każda kancelaria prawna musi liczyć się zarówno z odpowiedzialnością karną, jak i cywilną i dyscyplinarną, jeśli dojdzie do zniszczenia, usunięcia lub zniekształcenia dokumentów. O odpowiedzialności tej należy pamiętać także wtedy, gdy do wspomnianej sytuacji dojdzie jedynie przez przypadek. W rezultacie, nie tylko ochrona interesów klientów wymaga tego, aby dbać o odpowiednie zabezpieczenie dokumentów. Troska o nie powinna wynikać także z tego, że w ten sposób zabezpiecza się również zawodowe interesy samej kancelarii.

Fizyczne bezpieczeństwo danych

Gdy mówimy o bezpieczeństwie fizycznym tak danych osobowych, jak i dokumentów poufnych, powinniśmy pamiętać o tym, że składa się na nie przynajmniej kilka elementów. Na pierwszy plan wysuwa się to, że wszystkie one powinny być przechowywane w odpowiednich szafach. Muszą mieć one odpowiednie certyfikaty i nie wolno myśleć o nich inaczej niż jako o obowiązkowym wyposażeniu charakterystycznym dla każdej kancelarii. Odpowiedni typ szafy jest uzależniony przede wszystkim od tego, z jakim typem klauzuli tajności mamy do czynienia w odniesieniu do poszczególnych dokumentów. Co ważne, w sejfach, w których przechowuje się dokumenty niejawne, trzymać można także gotówkę, biżuterię, a nawet broń krótką i amunicje do niej.